23.6.2020 – Ενημέρωση σχετικά με το μάθημα “Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας”


Ενημερώνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος ΠΕ που θα δώσουν το μάθημα Μεθοδολογία
Κοινωνικής Έρευνας (ΔΥ1 και Β2), ότι θα πρέπει να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας (όπως ονομάζεται πλέον το μάθημα) και να δουν τον σχετικό σύνδεσμο για τις εξετάσεις τους που θα διεξαχθούν στις 30.6.2020 και ώρα 11.00-1.00 μμ σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.