30.6.2020 – Ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα Πολιτική Κοινωνιολογία Ι και Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ


Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα μαθήματα  Πολιτική Κοινωνιολογία Ι και Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ, να κάνουν εγγραφή στο eclass των μαθημάτων, προκειμένου να είναι δυνατή η πραγματοποίηση της εξέτασης τους.

 

 

Από την Γραμματεία.