Πρακτική Άσκηση Erasmus + (προθεσμία 22/7)


 


Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus + σε φορείς της επιλογής τους σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 22/7/2020 και η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30/9/2021.

Έγγραφα προγράμματος

Προκήρυξη

Κριτήρια Επιλογής 2020-21

Αίτηση Υποψηφιότητας