3.7.2020 – Ανακοίνωση σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα από καθηγητές του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής


Τα παραρτήματα που αφορούν τον τρόπο εξέτασης του κάθε μαθήματος του τμήματός Κοινωνικής Πολιτικής στην εξ αποστάσεως εξέταση, περιλαμβάνονται σε ένα λίνκ στο κεντρικό μενού που βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα του τμήματος με τίτλο «Εξετάσεις Ιουνίου 2020». Επίσης, τα eclass των μαθημάτων μας βρίσκονται μέσα στη σχολή κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών επιστημών, στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής.

 

Από τη Γραμματεία