Ανακοίνωση Β. Γραμματίκα σχετικά με την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020


Όπως είναι ήδη γνωστό, η εξέταση των μαθημάτων του Επικ. Καθηγητή Β. Γραμματίκα για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως. Επισημαίνονται τα εξής:

1. Για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα έχουν δημιουργηθεί ειδικά μαθήματα με την ένδειξη “Εξετάσεις” που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξεταστική αυτή. Η εγγραφή των φοιτητών σ’αυτά θα γίνεται μέσω σχετικού αιτήματος στο e-class χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. Φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα κανονικά μαθήματα και επιθυμούν να εξεταστούν κατά την επικείμενη εξεταστική θα πρέπει να εγγραφούν στα μαθήματα με την ένδειξη “εξετάσεις”. Σημειώνεται ότι για να δώσουν κάποιο μάθημα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/ τριες θα πρέπει να αποδεχθούν τους όρους της εξέτασης, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του ΔΠΘ.

2. Η αποδοχή των αιτήσεων των φοιτητών από τον διδάσκοντα θα γίνει ομαδικά την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

3. Φοιτητές/ τριες που για ιατρικούς λόγους δικαιούνται να εξετάζονται προφορικά και έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα στη γραμματεία του τμήματος, θα πρέπει να ενημερώσουν τον διδάσκοντα για την πρόθεσή τους να εξεταστούν, αποκλειστικά μέσω μηνύματος στο e-class του μαθήματος, προκειμένου να προγραμματιστεί η προφορική τους εξέταση.

4. Για να εξεταστεί οποιοσδήποτε φοιτητής/τρια σε μάθημα κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει δηλώσει το μάθημα κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Εφόσον δεν το έχει κάνει, δεν μπορεί να γίνει δεκτός/η στην εξέταση, ούτε να βαθμολογηθεί.

5. Λεπτομέρειες για την εξέταση των μαθημάτων θα δοθούν με σχετικά μηνύματα στο e-class του κάθε μαθήματος.

Β. Γραμματίκας