18.8.2020 – Προκήρυξη για Μεταπτυχιακό στη Νομική ΔΠΘ με κατεύθυνση και πολιτική επιστήμη


Προκήρυξη-ΔΠΜΣ-Σύγχρονες-Ευρωπαϊκές-Σπουδές