14.09.2020 – Ανακοίνωση για το μάθημα “Οργάνωση Διοίκησης Κοινωνικών Υπηρεσιών”


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΌΡΓΑΝ ΔΙΟΙΚ ΚΟΙΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’ και ΌΡΓΑΝ ΔΙΟΙΚ ΚΟΙΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ’
Τα μαθήματα αυτά που ανήκουν σε παλαιότερα προγράμματα σπουδών θα εξεταστούν μαζί με το μάθημα Δημόσιο Μανατζμεντ του τρέχοντος έτους. ενημερώνονται και παρακαλούνται φοιτητές/τριες παλαιότερων εξαμήνων που επιθυμούν να εξεταστούν να δηλώσουν συμμετοχή στο εν λόγω μαθημα (Σεπτ).

Κώστας Δικαίος.