6.10.2020 – Ανακοίνωση του κ. Βενέτη Κανακάρη


Η διδασκαλία του μαθήματος του κ. Β. Κανακάρη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα διεξαχθεί διαδικτυακά, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Κάθε εβδομάδα θα υπάρχει ενημέρωση και ανακοινώσεις μέσω του e-class για το link στο οποίο θα γίνονται τα διαδικτυακά μαθήματα.