08.10.2020 – Ανακοίνωση του κυρίου Κ. Δικαίου σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος “Πολιτική Υγείας”


3η Ανακοίνωση – Πολιτική Υγείας