2η Προκήρυξη προγράμματος Erasmus+ για σπουδές -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 17/10-


Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι προκηρύσσεται Β΄κύκλος του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές.

Αφορά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 και μόνο όσα από τα ΑΕΙ με τα οποία το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης έχει συνάψει διμερείς συνεργασίες έχουν διαθέσιμες θέσεις (βλ. συνημμένο πίνακα).

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τον ακαδημαϊκό συνστονιστή Erasmus+ του Τμήματος Β. Γραμματίκα (e-mail: bgramm@polsci.duth.gr)

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα συνοδευτικά έγγραφα βρίσκονται εδώ.

 

2η Προκήρυξη Erasmus+ 2020-2021

Αίτηση υποψηφιότητας_2020_2

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2020-2

Κριτήρια επιλογής