ΕΠΕΙΓΟΝ – Διαδικτυακή ενημέρωση φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση


Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ έστειλε πρόσκληση για μια διαδικτυακή ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους φοιτητές που θα γίνει την Παρασκευή 23/10 και ώρα 10:00.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην ενημέρωση, καθώς το Γρ. ΠΑ είναι αρμόδιο να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τεθούν.

Ακολουθεί το έγγραφο της πρόσκλησης με το σύνδεσμο στο microsoft teams

ανακοίνωση για Ημερίδα