23.10.2020 – Ανακοίνωση επαναληπτικής περιόδου για Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


Η επαναληπτική περίοδος δηλώσεων ορίζεται για το χρονικό διάστημα 24.10.2020 – 25.10.2020. Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 να την υποβάλουν.

Φοιτητές που δεν υποβάλουν δήλωση μαθημάτων ΔΕΝ δικαιούνται συγγράμματα και δεν θα μπορεί να καταχωρηθεί ο βαθμός τους στην προσεχή εξεταστική  περίοδο.

Παρακαλούνται οι φοιτητές κατά την ολοκλήρωση της δήλωσης τους να “κατεβάζουν” το αποδεικτικό δήλωσης, το οποίο αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό στοιχείο υποβολής δήλωσης.

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων.

 

Ανακοίνωση μηχανοργάνωσης 2_2020