2.11.2020 – Ανακοίνωση του κ. Κ. Κανελλόπουλου (αφορά το μάθημα “Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα”)