4.1.2021 – Λειτουργία Γραμματείας την Τρίτη 5.1.2021


Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 5.1.2021 η Γραμματεία δεν θα είναι διαθέσιμη για εξυπηρέτηση των φοιτητών του Τμήματος.

 

Από τη Γραμματεία