15.1.2021 – Ανακοίνωση για το μάθημα “Συγκριτική Πολιτική ΙΙ”


Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Συγκριτική Πολιτική ΙΙ θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο σχετικό μάθημα στο eclass με
περιγραφή:

Ζ4 – Συγκριτική Πολιτική ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (Ζ4 )

 

Ο διδάσκων,

Α. Χάρδας