18.1.2021 – Ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις του μαθήματος “Ιστορική Κοινωνιολογία”


Παρακαλούνται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα της “Ιστορικής Κοινωνιολογίας” να κάνουν εγγραφή στο μάθημα του eclass με τίτλο: Ιστορική Κοινωνιολογία – Εξετάσεις Ιανουαρίου 2021 (και με αριθμό 435252).

Δεν χρειάζεται να κάνουν εγγραφή όσοι/ες θα κάνουν απαλλακτική εργασία.

Με εκτίμηση,

Ο διδάσκων,
Μιχάλης Σωτηρόπουλος