26.3.2021 – Εκδήλωση ενημέρωσης – υποδοχής για τους πρωτοετείς φοιτητές-ριες του Τμήματος


Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης της Τρίτης 30.3.2021 είναι ο εξής:

https://meet.lync.com/duth/apantaz/GVPS4VDP