30.03.2021 – Ανακοίνωση σχετικά με τα συγγράμματα στον ΕΥΔΟΞΟ


Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης ότι έχει γίνει αίτημα στον ΕΥΔΟΞΟ για αλλαγή συγγραμμάτων στα παρακάτω μαθήματα:

  1. Β3.2019 – Πολιτική Ανάλυση
  2. Δ1.2019 – Συγκριτική Πολιτική ΙΙ
  3. ΣΤ1.2019 – Πολιτικά και Κομματικά Συστήματα στο σύγχρονο κόσμο
  4. ΗΕ5.2019 – Πολιτική Επικοινωνία

Ως εκ τούτου παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις αλλαγές που θα γίνουν πριν την οριστική υποβολή της δήλωσής σας.