01.04.2021 – Ανακοίνωση του κυρίου Α. Πανταζή για το μάθημα “Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία”


Ανακοινώνεται η δημιουργία νέας ιστοσελίδας στο e-class για το μάθημα “Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία”. Η 5η παράδοση θα διεξαχθεί σήμερα στις ώρες 18:00-21:00. Επισυνάπτεται το link του μαθήματος.

συνδεσμος ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 5η παράδοση