7.6.2021 – Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Συγκριτική Πολιτική (ΔΥ3)” και “Συγκριτική Πολιτική Ι (Δ4)”


Η εξέταση των μαθημάτων Συγκριτική Πολιτική (ΔΥ3) – Συγκριτική Πολιτική Ι (Δ4) για φοιτητές/τριες προηγούμενων εξαμήνων θα διενεργηθεί την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 στις 14μμ – 16μμ. Θα είναι γραπτή εξέταση με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών.

Όσοι/ες επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να εγγραφούν στο eclass με τίτλο “Συγκριτική Πολιτική Ι – Εξεταστική Ιουνίου 2021” (η εγγραφή δεν απαιτεί κωδικό)