06.08.2021 – Ανακοίνωση του κυρίου Κ. Δικαίου σχετικά με την εξεταστική Σεπτεμβρίου


ΑΠΟ ΚΩΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜ 2021