6.8.2021 – Παραλαβή εγγράφων για τους φοιτητές που ορκίστηκαν στις 7.7.2021 και 19.7.2021


Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στις ορκωμοσίες στις 7.7..2021 και 19.7.2021 ότι μπορούν να παραλαμβάνουν (εκτυπώνουν) τα ανάλογα έγγραφα μέσα από την πλατφόρμα από την οποία έκαναν την αίτηση τους (https://students.duth.gr) για συμμετοχή στην εκάστοτε ορκωμοσία.

Φοιτητές/τριες που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην παραλαβή των εγγράφων τους παρακαλούνται να στείλουν email στην γραμματεία. Πιθανή αιτία του προβλήματος είναι ότι δεν ακολούθησαν τις οδηγίες που δόθηκαν στην διαδικασία υποβολής της αίτησης τους για συμμετοχή στην ορκωμοσία.

 

Από την μηχανοργάνωση του Τμήματος