29.09.2021 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022


Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας. Η επίσημη έναρξη διδασκαλίας για το  χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 είναι η Δευτέρα 04.10.2021.

Σας γνωρίζουμε ότι από την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, στην είσοδο του κεντρικού αμφιθεάτρου θα τοποθετηθεί προσωπικό για την διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων όπως περιγράφονται στην Κ.Υ.Α.  119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406 τ. Β’) και ειδικότερα στα άρθρα 3,4 και 5.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ανωτέρω ΚΥΑ “κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου”.

 

Καλή ακαδημαϊκή χρόνια!!! Μένουμε ασφαλείς!!!

 

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Διδασκαλίας ακ. έτους 2021-2022-3(407)