01.10.2021 – Ανακοινώνεται ότι η έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος “Γ2.2019 – Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/10/2021