05.10.2021 – Ανακοίνωση σχετικά με την ώρα έναρξης του μαθήματος “ΖΕ4.2019 – Χρήση κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου στις πολιτικές έρευνες”


Ανακοινώνεται ότι το μάθημα “ΖΕ4.2019 – Χρήση κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου στις πολιτικές έρευνες” θα ξεκινάει στις 18:30.