21.10.2021 – Ανακοίνωση του κ. Κωνσταντίνου Δικαίου σχετικά με τα μαθήματα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΌ Κ. ΔΙΚΑΙΟ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ E-CLASS.

Έχουν πλέον δημιουργηθεί ‘μαθήματα’ στο e-class για

α/ εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη έτος 2021-22 (φοιτητές/τριες α εξαμήνου)
β/ πολιτική κοινωνιολογία έτος 2021-22 (γ εξάμηνο)
γ/ δημόσιο μανατζμεντ έτος 2021-22 (ε εξάμηνο)
δ/ πολιτική υγείας έτος 2021-22 (επιλογής ε & ζ εξάμηνο)

σάς παρακαλώ και προσκαλώ για εγγραφή στα μαθήματα που σάς αφορούν.
σύντομα θα αναρτήσω και ύλη κλπ.

καλή ακαδημαϊκή χρονιά

με υγεία

Κώστας Δικαίος
αναπλ καθηγητής