05.11.2021 – Ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα της κυρίας Παπαδοπούλου Θεοδώρας


Τα μαθήματα “Θεωρίες περί Νεωτερικότητας” και “Πολιτική Φιλοσοφία του Γερμανικού Ιδεαλισμού” δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 8/11/2021. Όπως αναφέρθηκε ήδη στην τάξη, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για την αναπλήρωση αυτών.
Η Διδάσκουσα