16.11.2021 – Ανακοίνωση σχετικά με το Εργαστήριο υπολογιστών


Ανακοινώνεται ότι το Εργαστήριο Υπολογιστών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής που βρίσκεται στο κτίριο του Τμήματος Γλώσσας , Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών στην Παλιά Νομική, είναι διαθέσιμο και για τους φοιτητές-τριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης κατά τις ημέρες Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή και ώρες 09:00 – 12:00. Οι ημέρες και ώρες εξαρτώνται και από την διαθεσιμότητα προσωπικού και είναι πιθανόν να μεταβληθούν στο μέλλον.