22.11.2021 – Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα του κυρίου Κ. Δικαίου “Πολιτική Υγείας”


Σχετικά με το μάθημα ‘πολιτική υγείας’

Τρίτη               23 Νοεμ. κανονικά 15:00>>18:00
Παρασκευή            26 Νοεμ. πρόσθετο 15:00>>18:00
Τρίτη               30 Νοεμ. αναβολή-ματαίωση λόγω  τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων
Τρίτη               7 Δεκεμ. κανονικά 15:00>>18:00 με πιθανή λήξη λίγο νωρίτερα λόγω αναγκών επομένου μαθήματος ‘χρήση κοινωνικών δικτύων….’

Η διάλεξη Τρίτη 14/12 αναβάλλεται λόγω προγραμματισμένων ιατρικών εξετάσεων εκτός Κομοτηνής.