03.03.2022 – Ανακοίνωση του κυρίου Ν.Κελεμένη σχετικά με τα μαθήματα “Δ2.2019 – Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία” και “ΕΕ2.2020 – Σύγχρονη Μαρξιστική Θεωρία”


Τα μαθήματα Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία και Σύγχρονη Μαρξιστική Θεωρία την Παρασκευή 04/03/2022 αναβάλλονται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή τους θα οριστεί με νεότερη ανακοίνωση.