Προκήρυξη προγράμματος Erasmus+ για σπουδές


Ανακοινώνεται η προκήρυξη κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές. Οι σχετικές πληροφορίες (προύποθέσεις, κριτήρια κλπ) βρίσκονται αναρτημένες στο μενού “Προκήρυξη Erasmus+ για Σπουδές”

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 6/5/2022