05.04.2022 – Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου “Γεωπολιτικών Αναλύσεων” του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ.


ΨΑΥΞ46ΨΖΥ1-Ω37 (1)

Αίτηση Υποψηφιότητας