18.4.2022 – Διοργάνωση σειράς διαδικτυακών διαλέξεων από την Επιτροπή Ισότητας Φύλων του Δ.Π.Θ.


H Επιτροπή Ισότητας Φύλων του Δ.Π.Θ. διοργανώνει μια σειρά διαδικτυακών διαλέξεων και δράσεων δια ζώσης από 20/04/2022 έως 03/06/2022 σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

 

Κύκλος Διαλέξεων 2022 -Τελικό (1)