11.05.2022 – Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κυρίου Λ. Μακρή “ΕΕ4.2020 – Θεωρίες Ελίτ” και “ΕΕ5.2020 – Πολιτική Μεταβολή και Δημοκρατία”


Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 19 Μαΐου μετά το πέρας των τακτικών παραδόσεων των μαθημάτων του διδάσκοντα  Λ.Μακρή (Θεωρίες Ελίτ και Πολιτική Μεταβολή και Δημοκρατία) θα γίνει μία επιπλέον παράδοση και στα δύο μαθήματα που θα περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις εργασιών των φοιτητών.