16.06.2022 – Ανακοίνωση για την παράδοση απολεσθέντος αντικειμένου


Σας ενημερώνουμε ότι έχουν παραδοθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης κλειδιά που βρέθηκαν στο χώρο μπροστά στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής. Αυτός-ή που του-ης ανήκουν μπορεί να έρθει να τα παραλάβει από τη Γραμματεία.