05.10.2022 – Εκδηλώσεις υποδοχής φοιτητών


Δελτίο Τύπου Γουέλ ΚΟΜ πρωτοετών φοιτητών από τον Δήμο Κομοτηνής

kozamostra-A3

WelKOM – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

gouelKOM_50x70