17.10.2022 – “Ημερίδα ενημέρωσης από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης – Τετάρτη 19.10.2022 στις 12.30”


Η ημερίδα απευθύνεται σε φοιτητές, υπευθύνους πρακτικής άσκησης, διδακτικό και λοιπό προσωπικό και φορείς υποδοχείς. Το αντικείμενό της είναι α) η αποτίμηση του προγράμματος της πρακτικής άσκησης που εκκινήθηκε το εαρινό εξάμηνο του 2016 και διήρκησε έως το εαρινό εξάμηνο του 2022, β) η ενημέρωση για την πρακτική άσκηση του ΔΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και γ) το νέο νόμο και τις αλλαγές στην πρακτική άσκηση των ιδρυμάτων.