13.01.2023 – Ανακοίνωση προς τους φοιτητές του τμήματος για την πραγματοποίηση Δοκιμαστικών Μαθημάτων για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο “Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία”


Δοκιμαστικά-μαθήματα-φοιτητές-1