Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία” και “Σύγχρονη Μαρξιστική Θεωρία”


Λόγω της επιστημονικής ημερίδας του τμήματος, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023, οι διαλέξεις των μαθημάτων “Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία” και “Σύγχρονη Μαρξιστική Θεωρία” μεταφέρονται τη Δευτέρα 20 Μαρτίου, αντιστοίχως, τις ώρες:

15.00 έως 18.00 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο (Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία) και

18.00 έως 21.00 στην Αίθουσα Α (Σύγχρονη Μαρξιστική Θεωρία).

Ο διδάσκων

Νίκος Κελεμένης

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία, Κοινωνική και πολιτική θεωρία του κοινωνικού κράτους, Θεωρίες δημοκρατίας, πολιτική θεωρία