Σύγχρονη Μαρξιστική Θεωρία


ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Η νεομαρξιστική συζήτηση για το κράτος (E. Altvater, C. Offe, J. Hirsch)

Δομομαρξισμός και πολιτική θεωρία (Πουλαντζάς, B. Jessop)

Πολιτικός μαρξισμός. Καπιταλισμός και δημοκρατία (E.M. Wood)

Θεωρία του Νεοφιλελευθερισμού και Νεοιμπεριαλισμού (D. Harvey)

Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία και Κράτος (J.Agnoli, J. Hirsch, C. Offe, Μüller)

Σύγχρονες Θεωρίες δημοκρατίας (J.Agnoli)

Σύγχρονες μαρξιστικές θεωρίες μεταμοντερνισμού (F. Jameson, A. Callinicos)

Σύγχρονες μαρξιστικές θεωρίες καπιταλισμού (PerryAnderson, I. Wallerstein)

Σύγχρονες μαρξιστικές θεωρίες της πολιτικής στον 21ο αιώνα (Kevin Anderson)