Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία


ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Πολιτική και Κοινωνική θεωρία στα έργα των: Georg Lukacs, Max Horkheimer, HerbertMarcuse, FranzNeumann. Η ανάλυση του αυταρχικού κράτους, του φασισμού και του ναζισμού.

ΔΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΜΙΣΜΟΣ

Στρουκτουραλισμός και κράτος: LouisAlthusser, Νίκος Πουλαντζάς. Η διαμάχη Νίκου Πουλαντζά– Ralph Miliband. Μεταγενέστερος Πουλαντζάς: Διαλεκτικός στρουκτουραλισμός. Η ανάλυση του φασισμού και της δικτατορίας στο έργο του Πουλαντζά. Η συναγωγική θεωρία του κράτους, η θεωρία του Claus Offe και η δημοσιονομική θεωρία του κράτους ως κριτικές θεωρίες στον Πουλαντζά.

Η θεωρία περί βιοπολιτικής του Michel Foucault, η ανάλυση της ιδεολογίας στον Zizek, μεταδομισμός και μετααποικιακή θεωρία.

ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΟΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η θεωρία της δομοποίησης, του τρίτου δρόμου και των συνεπειών της νεωτερικότητας στον Anthony Giddens. Κριτικές στο έργο του Giddens.

Ο Δομολειτουργισμός και η συστημική προσέγγιση του πολιτικού συστήματος: Talcott Parsons: θεωρία δημοκρατίας, δικαιώματα και επαναστάσεις,T.H. Marshall: ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, Niklas Luhmann: Πολιτικό σύστημα, λειτουργική εξειδίκευση και δημοκρατία.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Ανάδυση και παρακμή της δημοσιότητας, θεωρία της δημοκρατίας, η κρίση νομιμοποίησης του κράτους, μεταεθνικές κοινωνίες στον Jürgen Habermas. Κριτικές στο έργο του Habermas. Ο αγώνας για αναγνώριση στον Axel Honneth.

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Η θεωρητικοποίηση της πατριαρχίας. Φεμινιστικές θεωρίες της δεκαετίας του 1970. Judith Butler, Julia Kristeva.

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ανάλυση της μετανεωτερικότητας στα έργα των Zygmunt Bauman, Fredric Jameson, David Harvey. Κριτικές του μεταμοντερνισμού.

ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το κράτος στις θεωρίες για την παγκοσμιοποίηση. Αποδυνάμωση του εθνικού κράτους: S.J. Kobrin, R. Petrella, S. Strange.Καπιταλισμός, η ένταση του πολυπλευρισμού και η μείωση του κράτους: N. Brenner, M. Castells, P.G. Cerny, B. Jessop, P. Hirst, G. Thompson, D. Rodrik, S. Sassen, I. Wallerstein.