Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών


Ένας θεσμός στον οποίο το Τμήμα προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα είναι ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών. Η ομαλή ένταξη των νεοεισαχθέντων φοιτητών αλλά και η αρωγή καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του αποτελεί προτεραιότητα για το Τμήμα, το οποίο έχει υιοθετήσει τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών (ΑΣΣ).

Κάθε χρόνο οι νεοεισαχθέντες φοιτητές/τριες κατανέμονται σε ίσους αριθμούς μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τμήματος με αλφαβητική σειρά και ο κάθε ΑΣΣ αναλαμβάνει μαζικές ή εξατομικευμένες πρωτοβουλίες/ δράσεις για την υποστήριξη των φοιτητών/τριων για μια σειρά ζητημάτων που άπτονται των σπουδών τους και της φοιτητικής ζωής εν γένει.

Το κάθε μέλος ΔΕΠ έχει αναλάβει ως ακαδ. σύμβουλος ίσο αριθμό φοιτητών του Α΄έτους βάσει της αλφαβητικής τους κατάταξης ως εξής:

1ο έτος περιόδου 2023-24

ΕΠΙΘΕΤΟ                ΜΕΛΟΣ  ΔΕΠ

Αε – Γαγ.:               Βασίλης Γραμματίκας (bgramm@polsci.duth.gr)

Γαρ. – Ευρ.:           Κων/νος Δικαίος (cdikeos@polsci.duth.gr)

Ευσ. – Κατσ.:         Κων/νος Ελευθερίου (keleftheri@polsci.duth.gr)

Κεφ. – Λαγ.:          Λεωνίδας Μακρής (lmakris@polsci.duth.gr)

Λαπ. – Μιχ.           Απόστολος Πανταζής (apantaz@polsci.duth.gr)

Μον. – Παπαδοπούλου Ελ.  Νικόλαος Παπαναστασόπουλος (npapanas@polsci.duth.gr)

Παπαδοπούλου Αικ.  –  Στου.: Γεώργιος Σιάκας (gsiakas@polsci.duth.gr)

Συν. – Τσιγ.:     Αλφρέδος Στάινχαουερ (

Τσιλ. – Χρυ.:  Αναστάσιος Χάρδας (achardas@polsci.duth.gr)

 

 


Ο Κανονισμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών παρατίθεται εδώ

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών_ΤμήμαΠολιτικής Επιστήμης