Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών


Ένας θεσμός στον οποίο το Τμήμα προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα είναι ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών. Η ομαλή ένταξη των ενοεισαχθέντων φοιτητών αλλά και η αρωγή καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του αποτελεί προτεραιότητα για το Τμήμα, το οποίο έχει υιοθετήσει τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών (ΑΣΣ).

Κάθε χρόνο οι νεοεισαχθέντες φοιτητές/τριες κατανέμονται σε ίσους αριθμούς μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τμήματος με αλφαβητική σειρά και ο κάθε ΑΣΣ αναλαμβάνει μαζικές ή εξατομικευμένες πρωτοβουλίες/ δράσεις για την υποστήριξη των φοιτητών/τριων για μια σειρά ζητημάτων που άπτονται των σπουδών τους και της φοιτητικής ζωής εν γένει.

Το κάθε μέλος ΔΕΠ έχει αναλάβει ως ακαδ. σύμβουλος ίσο αριθμό φοιτητών του Α΄έτους βάσει της αλφαβητικής τους κατάταξης ως εξής:

 1.   Α – Καραβίτη: Β. Γραμματίκας (bgramm@polsci.duth.gr)

 2.   Καραμαλίκης – Μουρτιάδου: Κ. Δικαίος (cdikeos@polsci.duth.gr)

 3.   Μουτσο – Σαπουντζής: Α. Πανταζής (apantaz@polsci.duth.gr)

 4.   Σαταμετου – Ω: Α. Χάρδας (achardas@polsci.duth.gr)


Ο Κανονισμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών παρατίθεται εδώ

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών_ΤμήμαΠολιτικής Επιστήμης