Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο


Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ

Ακαδημαϊκό-Ημερολόγιο-2021-2022