Βιογραφικό Europass


Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η αναζήτηση μετατυχιακών σπουδών, πρακτικής άσκησης, υποτροφιών κλπ. απαιτούν ως βασικό στοιχείο τους τη σύνταξη ενός σαφούς και στοχευμένου βιογραφικού σημειώματος (CV) που αποτελεί τον “καθρέφτη” του υποψηφίου και συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχία της υποψηφιότητάς του/της.

Πολύ χρήσιμο εργαλείο προς αυτό το σκοπό είναι το ενιαίο πρότυπο βιογραφικού σημειώματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europass) που είναι διαθέσιμο και στα Ελληνικά και επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει το προφίλ του και να προσθέσει στοιχεία και προσόντα. Ο οδηγός βιογραφικού σημειώματος Europass είναι διαθέσιμος εδώ

https://europa.eu/europass/el