Διαδικασία Παραπόνων Φοιτητών


Για την υποβολή οποιουδήποτε παραπόνου, οι φοιτήτριες/φοιτητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας: