Διμερείς συμφωνίες


Department of Political Science,  Lucian Blaga University, Sibiu, Ρουμανία

Faculty of Law & Administration, Nicolaus Copernicus University, Torun, Πολωνία

Department of International Relations, Babes Boliay University, Cluj, Ρουμανία

Department of Political Science, Mazaryk University, Brno, Τσεχία

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος

Department of International Relations, Kadir Has University, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Department of Political Science, Democratic University, Σμύρνη, Τουρκία

Ο κατάλογος ανανεώνεται με την υπογραφή νέων συμφωνιών.

Για τις ιστοσελίδες των ανωτέρω πανεπιστημίων και το πλαίσιο συνεργασίας βλ. την ιστοσελίδα του γραφείου Erasmus+ του ΔΠΘ (http://erasmus.duth.gr/agreements-students).