Διμερείς συμφωνίες


Department of Political Science,  Lucian Blaga University, Sibiu, Ρουμανία

Faculty of Law & Administration, Nicolaus Copernicus University, Torun, Πολωνία

Department of European Studies, Babes Boliay University, Cluj, Ρουμανία

Department of Political Science, Mazaryk University, Brno, Τσεχία

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος

Department of International Relations, Kadir Has University, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Department of Political Science, Democratic University, Σμύρνη, Τουρκία

Üsküdar University, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Ο κατάλογος ανανεώνεται με την υπογραφή νέων συμφωνιών.