Διοικητικό προσωπικό


Αν. Γραμματέας Τμήματος

Άγγελος Ισπυρλίδης

Στέλεχος Γραμματείας

Ιωάννης Τζελέπης

Τηλ. επικοινωνίας: 25310-39385

                             25310-39386

e-mail: secr@polsci.duth.gr