Ενημέρωση υποψηφίων φοιτητών για το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης


1.   Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα μας

Αγαπητοί/ες επισκέπτες/επισκέπτριες της ιστοσελίδας του τμήματός μας,

Σάς υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην πόλη της Κομοτηνής.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είναι ένα σύγχρονο τμήμα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης που έχει σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας στο πεδίο της Πολιτικής Επιστήμης.Το Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς από το 2019, εντός της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η αφετηρία αυτή τού επιτρέπει να θεραπεύει με πληρότητα το πεδίο της Πολιτικής Επιστήμης, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, των δημοκρατικών αξιών, της ανοχής και του πλουραλισμού των επιστημονικών προσεγγίσεων

2.   Αντικείμενο του Τμήματος και στόχοι

Βασικό αντικείμενο του Τμήματος είναι το φαινόμενο της εξουσίας  το οποίο αφορά τη θεωρητική, την ιστορική, τη συγκριτική και τη γεωπολιτική διάσταση κοινωνικών δομών της νεωτερικότητας, μέσα από την επισκόπηση πολιτικών συστημάτων εξουσίας σε διεθνές επίπεδο, καθώς και την κριτική ανάλυση του εξουσιαστικού λόγου. Το αντικείμενο που ονομάζεται Πολιτική επιστήμη συγκροτείται μετά τον 16ο αιώνα, ως διάκριση πολιτικού κράτους και(αστικής) κοινωνίας. Στο Τμήμα καταβάλλεται προσπάθεια εκπαίδευσης των φοιτητών σε σύγχρονα αντικείμενα της Πολιτικής επιστήμης όπως διαμορφώθηκε από τα τέλη του 19ουαιώνα και ειδικά κατά τη διάρκεια του 20ουαιώνα με την αυτονόμηση της Πολιτικής επιστήμης από τις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης αναλύει το πολιτικό και κομματικό σύστημα (συμπεριλαμβάνει το ελληνικό και τα σύγχρονα συστήματα), ως κατασκευή που σχετίζεται με την εκλογική συμπεριφορά, τις ταξικές δομές των κοινωνικών συμφερόντων, την εθνική πολιτική, αλλά και τους διεθνείς συσχετισμούς ισχύος. Η κριτική σκέψη και ανάλυση, το ζήτημα της σχέσης επιστήμης και πολιτικής, η σχέση αξιών, ιδεολογίας και επιστήμης αποτελούν τη μεθοδολογική βάση στο πρόγραμμα σπουδών.

Συνεπώς, τα επιστημονικά πεδία της Πολιτικής Επιστήμης περικλείουν την πολιτική θεωρία, τη θεωρία του κράτους, τη θεωρία της δημοκρατίας, τη διεθνή πολιτική-διεθνείς σχέσεις, τη συγκριτική πολιτική, τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία, την πολιτική και ιστορική κοινωνιολογία, το συνταγματικό και το διεθνές δίκαιο, την πολιτική ανάλυση, την πολιτική μεταβολή, την ανάλυση κρατικών και δημόσιων πολιτικών, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την κλασική πολιτική οικονομία, τη συγκριτική και τη διεθνή πολιτική οικονομία, τη γεωπολιτική, τις πολιτικές ιδεολογίες, τη στρατηγική και την ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής, την εκλογική συμπεριφορά, τις ποσοτικές μεθόδους, την πολιτική στατιστική.

Βασικά ερευνητικά πεδία αποτελούν ο μετασχηματισμός  της σύγχρονης δημοκρατίας, η ανάλυση των αυταρχικών μορφών πολιτικής εξουσίας (φασισμός, ναζισμός, ιμπεριαλισμός) που αναπτύχθηκαν τον 20ο αιώνα, οι σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις και κρίσεις (υγειονομική, περιβαλλοντική, γεωπολιτική, οικονομική, ενεργειακή κ.ά. κρίση), η σύγχρονη ανάλυση του πολιτικού και του κομματικού συστήματος. Αυτό γίνεται μέσα από ένα πρίσμα που συμβάλλει στην εμπέδωση μιας επιστημονικής προσέγγισης των θεμελιωδών αξιών της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης. Σ’ αυτό το πνεύμα, συμπεριλαμβάνονται μαθήματα που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής, η Διεθνής Προστασία Μειονοτήτων Μεταναστών και Προσφύγων, η Πολιτική Στατιστική, τα Κοινωνικά και Πολιτικά Κινήματα, η Διεθνής και Ελληνική Σωφρονιστική Πολιτική, οι Πολιτικές της ΕΕ, που καταδεικνύουν την επίτευξη ενός άρτιου προγράμματος σπουδών το οποίο χαρακτηρίζεται από τηνουσιαστική ισορροπία θεωρίας και εμπειρικής ανάλυσης.

3.   Γιατί να επιλέξεις το Τμήμα μας;

Η καταλληλότητα της διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, ως προς την κάλυψη του εύρους του επιστημονικού πεδίου, οδηγεί στην απονομή πτυχίου που επιτρέπει στους αποφοίτους του να είναι σε θέση ως επιστήμονες, να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής.

Μέσα από τη βαθιά γνώση του Πολιτικού φαινομένου, οι πολιτικοί επιστήμονες του Τμήματος είναι ικανοί να ερμηνεύουν και να εξηγούν κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις και διαιρετικές τομές που αναπτύσσονται στη βάση διαφορετικών πολιτικών αξιών, ιδεολογιών, κοινωνικών τάξεων, ταυτοτήτων, και να υποστηρίζουν διαδικασίες λήψης αποφάσεων τόσο στη δημόσια σφαίρα όσο και στη διεθνή πολιτική.Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ακαδημαϊκή προετοιμασία των αποφοίτων του Τμήματος για την επαγγελματική τους απασχόληση σε περιοχές όπως: η πολιτική ανάλυση, η πολιτική θεωρία, οι διεθνείς σχέσεις, η ελληνική και διεθνής (ιδιαίτερα ενωσιακή) διπλωματία, η δημόσια διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση (ΠΕ 13) και η σταδιοδρομία σε εθνικούς και διεθνείς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, ερευνητικά ινστιτούτα επιχειρήσεις, στα ποικίλα μέσα επικοινωνίας, σε ερευνητικά κέντρα και αρχεία.

Το τμήμα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολύ καλό εξοπλισμό, σύνδεση στο διαδίκτυο, τακτικά δωρεάν δρομολόγια από την πόλη προς το campus.

4.  Η έρευνα στο Τμήμα μας

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, μέσα από την έρευνα, επιδαψιλεύει και ελέγχει την υπάρχουσα γνώση, παράγοντας και μεταδίδοντας υπάρχουσες και νέες γνώσεις σε φοιτητές και φοιτήτριες.Παράλληλα προς τα κύρια αντικείμενα του επιστημονικού πεδίου που υπηρετεί, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη και επιστημονική τεκμηρίωση των πλέον σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων στο χώρο της Πολιτικής Επιστήμης, όπως η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η γεωπολιτική οπτική των διεθνών εξελίξεων και προς αυτό το σκοπό έχει ιδρύσει και λειτουργεί το Εργαστήριο Γεωπολιτικών Αναλύσεων με σκοπό να υποστηρίξει ακαδημαϊκά και ερευνητικά τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και, παράλληλα, να δώσει στους φοιτητές του την ευκαιρία να μελετήσουν και να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά των κρατών στη βάση αυτή.

5.    Η ακαδημαϊκή ζωή στην πόλη της Κομοτηνής

Η Κομοτηνή είναι μια πόλη με πλούσιο ιστορικό παρελθόν και έντονη πολυπολιτισμική παράδοση και ταυτότητα, όπου η παρουσία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ιδιαίτερα των περίπου 10.000 νέων ανθρώπων που φοιτούν σ’ αυτό, συνιστά καταλύτη για την οικονομική-κοινωνική και πνευματική ζωή.

Καλή περιήγηση στην ιστοσελίδα μα που ελπίζουμε να βρεις χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Καλές σπουδές και καλώς όρισες στο τμήμα μας

Καλές σπουδές και ακαδημαϊκή ζωή !!!