Επίτιμοι Διδάκτορες


1. κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Στις 8/11/2023 και ώρα 11:30 το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είχε την ιδιαίτερη τιμή να ανακηρύξει επίτιμη διδάκτορα την Α.Ε. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΔΠΘ.