Επιστημονική Εκδήλωση “Η Κρίση στην Ουκρανία”


Την Παρασκευή 18/3/2022 πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΔΠΘ (και χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, εκδήλωση με τίτλο “Η Κρίση στην Ουκρανία: Ζητήματα Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων” με τη συμμετοχή όλων σχεδόν των επιστημόνων στα πεδία του διεθνούς δικαίου και των διεθνών σχέσεων που υπηρετούν σε Τμήματα του ΔΠΘ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του Εργαστηρίου Γεωπολιτικών Αναλύσεων (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης) και του Εργαστηρίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων “Κρατερός Ιωάννου” (Νομική Σχολή). Την εκδήλωση παρακολούθησαν διά ζώσης πάνω από 200 φοιτητές , ενώ παρέστησαν 2 αντιπρυτάνεις.

Αρχικά ο Αν. Καθηγητής της Νομικής Κ. Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κυρίως με την αξιολόγηση της χρήσης βίας, ενώ ο διδάσκων της Νομικής Γ. Τζογόπουλος έθιξε τα ευρύτερα πολιτικά δεδομένα για τις εμπλεκόμενες δυνάμεις και το ρόλο της Κίνας. Ακολούθως ο Επικ. Καθηγητής του ΤΠΕ Ν. Παπαναστασόπουλος αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές προεκτάσειςτου ζητήματος και η Επικ. Καθηγήτρια του ΤΓΦΠΠΧ Χ. Αρώνη επικεντρώθηκε στα ζητήματα κτήσεως εδάφους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και πως αυτά αποτυπώνονται στην περίπτωση της Ουκρανίας. Τέλος, ο Επικ. Καθηγητής του ΤΠΕ Β. Γραμματίκας έθιξε τους τρόπους αντίδρασης της ΕΕ έναντι της Ρωσίας και τις επιπτώσεις για τις δικές της αξίες.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση μέσω ερωτήσεων από τους παρισταμένους.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε και σε live streaming μέσω του καναλιού του Εργαστηρίου Γεωπολιτικών Αναλύσεων στο youtube.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση